Zīmējumu konkurss

Zīmējumu konkurss -“Apsveikums Latvijas sportistiem Tokijas Olimpiskajās spēlēs!” tiek rīkots pasākumu cikla „Olimpiskā diena 2021” un „Olimpiskais mēnesis 2021” ietvaros.

Konkursa darbi tiek zīmēti uz A4 formāta lapas.

Iesūtot darbus konkursam, jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums,  izglītības iestāde un kontaktinformācija saziņai (tālrunis un e-pasts).

Divi labākie darbi no  katras PII audzēkņu grupas, kura piedalās konkursā,  jāiesniedz Rēzeknes BJSS (18.novembra iela 39) līdz 18.05.2021.  pasākuma “Olimpiskā diena 2021” kontaktpersonai Zigrīdai Vasilkovai t.26551171, e-pasts zigrida.vasilkova@rezekne.lv.

Zīmējumu konkurss PII

Kārtības Covid-19 izplatības ierobežošanas aktualizācija

Saskaņā ar “Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības”

LŪGUMS

atvest un izņemt bērnu vienam no vecākiem vai likumiskam pārstāvim,

neņemt līdzi uz iestādi vecākus/ jaunākus brāļus un māsas.

Svarīga informācija

Nepiederošām personām ieeja iestādē ir aizliegta, visa veida komunikācija ar bērnudārza administrāciju notiek tikai pa tālruni un  e-pastu.  
  T. 646-24396, vadītājas t. 28302925
e-pasts: auseklītis@rezekne.lv

UZMANĪBU!
Apmeklēt bērnudārzu drīkst tikai pilnīgi veseli bērni, kuriem nav ne iesnu, ne klepus, ne temperatūras.