Kārtības Covid-19 izplatības ierobežošanas aktualizācija

Saskaņā ar “Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības”

LŪGUMS

atvest un izņemt bērnu vienam no vecākiem vai likumiskam pārstāvim,

neņemt līdzi uz iestādi vecākus/ jaunākus brāļus un māsas.

Svarīga informācija

Nepiederošām personām ieeja iestādē ir aizliegta, visa veida komunikācija ar bērnudārza administrāciju notiek tikai pa tālruni un  e-pastu.  
  T. 646-24396, vadītājas t. 28302925
e-pasts: auseklītis@rezekne.lv

UZMANĪBU!
Apmeklēt bērnudārzu drīkst tikai pilnīgi veseli bērni, kuriem nav ne iesnu, ne klepus, ne temperatūras.