Sprīdītis

Grupu apmeklē bērni vecumā no 3-7 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas skolotājas Ingūna Grumolde, Natālija Rukmane

Skolotāju palīgs  Jolanta Čevere

Dienas režīms bērniem no 6 – 7 g.

 No 7:00           Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:41 – 8:49      Rīta vingrošana
8:50 – 9:00      Brokastis
9:00 – 9:15      Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 11:15    Rotaļnodarbības
11:15 – 11:25  Gatavošanās pastaigai
11:25 – 12:20   Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība, 12:20  kustību aktivitātes, vērojumi
12:20 – 12:30   Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:30 – 13:00   Pusdienas
13:00 – 15:00   Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:50   Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:50 – 16:05    Launags
Līdz 18:00        Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS
2022./2023. m.g.
6 – 7 g.
Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļnodarbības plāno grupas skolotājas
 

                                                       PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 10:55-11:25
                                                       OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:30 – 11:00
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:45-12:15
                                                      TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 10:15 – 10:45
                                                  CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:45-12:15
                                                    PIEKTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:30 -11:00
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:35 -12:05