Sprīdītis

Grupu apmeklē bērni vecumā no 3-7 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas skolotājas Ingūna Grumolde, Karīna Rukmane

Skolotāju palīgs  Jolanta Čevere

Dienas režīms bērniem no 5 – 6 g.

No 7:00            Bērnu pieņemšana,  organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:28 – 8:35       Rīta vingrošana
8:45 – 9:00       Brokastis
9:00 – 9:15       Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 10:55     Rotaļnodarbības
10:55 – 11:10    Gatavošanās pastaigai
11.10 – 12.15    Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība, vērojumi
11:15 – 12:05   kustību aktivitātes
12:15 – 12:25   Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:25– 13:00    Pusdienas
13:00 – 15:00   Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:45   Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:45 – 16:05   Launags
Līdz 18:00        Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS
2021./2022.m.g.
5 – 6 g.
 
Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas
 
 

                                                        PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 10:05-10:35
                                                  OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:00 – 10:30
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 11:15-11:45
                                                TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 9:15-9:45
                                                CETURTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:30 -11:00
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:35-12:05
                                                   PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:15-11:45