Sprīdītis

Grupu apmeklē bērni vecumā no 3-7 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas skolotājas Ingūna Grumolde, Diāna Gosteva

Skolotāju palīgs  Jolanta Čevere

Dienas režīms bērniem no 3 – 4 g.

 No 7:00           Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:20 – 8:25      Rīta vingrošana
8:35 – 9:00      Brokastis
9:00 – 9:15      Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 10:05    Rotaļnodarbības
10:05 – 10:20  Gatavošanās pastaigai
10:20 – 11:50  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība,  kustību aktivitātes, vērojumi
11:50 – 12:10  Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:10 – 12:30  Pusdienas
12:30 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:35  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:35 – 16:05  Launags
Līdz 18:00      Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
 
Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2023./2024.m. g.

3 – 4 g.  

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļnodarbības plāno grupas skolotāja

 

PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:30-9:45
 OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30 -9:45
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 10:50-11:05
 TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:30-9:45
CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:20-11:35
PIEKTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30 -9:45
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 10:40-10:55