Sprīdītis

Grupu apmeklē bērni vecumā no 3-7 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas skolotājas Ingūna Grumolde, Laura Bērziņa

Skolotāju palīgs  Olga Lisova

Dienas režīms bērniem no 6 – 7 g.

 No 7:00           bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība

8:41 – 8:49      rīta vingrošana

8:50 – 9:00      brokastis

9:00 – 9:15      gatavošanās rotaļu darbībai

9:15 – 10:55    organizētā bērnu rotaļu darbība

10:55 – 11:10  gatavošanās pastaigai

11:10 – 12:20   pastaiga

11:40 – 12:20  fiziskās aktivitātes, vērojumi

12:20 – 12:30   atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām

12:30 – 13:00   pusdienas

13:00 – 15:00   gatavošanās miegam, miegs

15:00 – 15:50   celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam

15:50 – 16:05    launags

Līdz 18:00        organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās

Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

 

INTEGRĒTO MĀCĪBU PRIEKŠMETU SARAKSTS

2018./2019.m.g.

6 – 7 g.

 Sociālo  zinību un ētikas, vizuālās mākslas, dabas zinību, mājturības un tehnoloģijas (zīmēšana, veidošana, aplicēšana, rokdarbi), matemātikas, latviešu valodas nodarbību norises dienas un paredzēto laiku tēmas apgūšanai skolotājas plāno pašas

 

PIRMDIENA
Fiziskā izglītība un veselība (zālē) 10:25-10:55
                                                       OTRDIENA
Mūzika 10:35 – 11:05
Fiziskā izglītība un veselība (telpā/laukā) 11:40-12:10
                                                TREŠDIENA
Fiziskā izglītība un veselība  (zālē) 10:25 – 10:55
CETURTDIENA
Mūzika 10:35 – 11:05
Fiziskā izglītība un veselība (telpā/laukā) 11:50-12:20
PIEKTDIENA
Fiziskā izglītība un veselība (laukā) 11:50 -12:20