Jums jāzina

Materiāls “Vecākiem par bērnu attīstību” ir izveidots mērķtiecīgi ar speciālās
nodaļas speciālistu redzējumu, kā veiksmīgāk pilnveidot vecāku izpratni par
bērna vecumposmu tipiskajām un netipiskajām attīstības īpatnībām. VISC Sagatavoja VISC Speciālās izglītības nodaļas speciālisti. Informatīvais materiāls vecākiem par bērna attīstību

 

Attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi

Whats App grupas lietošanas noteikumi

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas vecāki un citas personas

E-klases lietošanas kārtība