Jums jāzina

Materiāls “Vecākiem par bērnu attīstību” ir izveidots mērķtiecīgi ar speciālās
nodaļas speciālistu redzējumu, kā veiksmīgāk pilnveidot vecāku izpratni par
bērna vecumposmu tipiskajām un netipiskajām attīstības īpatnībām. VISC Sagatavoja VISC Speciālās izglītības nodaļas speciālisti. Informatīvais materiāls vecākiem par bērna attīstību

Ziemas prieku baudīšana 
Protams, bērniem šis gadalaiks nav iedomājams bez sniega un dažādu ziemas prieku baudīšanas. Taču arī šajā gadījumā ir jārēķinās ar dažādiem drošības riskiem, un par tiem mazie ķipari jābrīdina. Pirmkārt, atrodoties uz kalna, ir jāpadomā par atbilstoša aizsargaprīkojuma izmantošanu, piemēram, jāvelk ķivere, cimdi un citi aizsargi, ja nepieciešams. Tāpat jāizvēlas laika apstākļiem atbilstošs apģērbs, kas neļauj tikt cauri mitrumam un vējam.
Īpaši riskanta ir atrašanās uz aizsalušām ūdenstilpnēm ziemas laikā. Nepieciešams nopietni aprunāties ar bērnu, izskaidrojot to, kāpēc nedrīkst kāpt uz aizsalušām upēm, ezeriem un dīķiem, kad apstākļi tam nav piemēroti, un tuvumā nav neviena pieaugušā, kas bērnus varētu pieskatīt.
Nedrīkstam aizmirst par svētku laiku. Ziemessvētkos dedzinot sveces, eglīšu spuldzītes un dažādus citus rotājumus, jārunā ar bērniem par drošību.
Palīdzēs sarunai par drošības jautājumiem ar bērniem VISC izstrādātājs materiāls “VESELS UN DROŠS”
https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf

Attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi

Whats App grupas lietošanas noteikumi

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas vecāki un citas personas

E-klases lietošanas kārtība