Lepojamies

Mēs lepojamies ar saviem darbiniekiem!

2023. gada novembrī ar Rēzeknes pilsētas Domes GODA RAKSTU  par ieguldījumu iestādes attīstībā un aktīvu pedagoģisko darbību audzēkņu izglītošanā saņēma pirmsskolas skolotājas:

Vita Avišāne – 40 gadu darba jubilejā

Elga Ziemele – 20 gadu darba jubilejā

2023. gada 3. maijā Rēzeknes valstspilsētas Domes apbalvojumu saņēma:

pirmsskolas izglītības metodiķe Alla Ratnika par nozīmīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes mērķu sasniegšanā un kvalitatīvu pedagoģisko darbu,

pirmsskolas izglītības skolotājas Elga Ziemele, Vita Avišāne, Ingūna Grumolde par ilggadēju, nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu audzēkņu izglītošanā,

sētnieks Nikolajs Saveļjevs par godprātīgu, apzinīgu, radošu un kvalitatīvu darbu.

 

Vita Avišāne, Ingūna Grumolde, Elga Ziemele, Alla Ratnika, Nikolajs Saveļjevs (no augšas uz leju)

2021. gada novembrī ar Rēzeknes pilsētas Domes GODA RAKSTU  par ieguldījumu iestādes attīstībā un aktīvu pedagoģisko darbību audzēkņu izglītošanā saņēma pirmsskolas skolotājas:

Ināra Razgale – 45 gadu darba jubilejā

Ingūna Grumolde – 35 gadu darba jubilejā

2019. gadā Rēzeknes pilsētas Domes GODA RAKSTU  par 35 gadu ieguldījumu iestādes attīstībā un aktīvu  darbību  saņēma veļas pārzine Irēna Kozlova un pirmsskolas izglītības skolotāju palīgs Veneranda Aišpure (no kreisas uz labo)

2019. gadā Rēzeknes pilsētas Domes GODA RAKSTU par godprātīgu, apzinīgu darbu un aktīvu pedagoģisko darbību audzēkņu izglītošanā saņēma pirmsskolas izglītības skolotāja Vita Avišāne

Rēzeknes pilsētas Domes GODA RAKSTU par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu darbu saņēma pirmsskolas izglītības skolotāju palīgs Veneranda Aišpure.

Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 100. gadadienā Rēzeknes pilsētas Domes GODA RAKSTU  par ieguldījumu iestādes attīstībā un aktīvu pedagoģisko darbību audzēkņu izglītošanā saņēma pirmsskolas skolotājas:

Vita Avišāne – 35 gadi

Laura Saldone – 20 gadi

Larisa Bogdāne – 15 gadi,

Elga Ziemele -15 gadi

Attēlā no kreisas uz labo pusi: Laura Saldone, Larisa Bogdāne, Vita Avišāne, Elga Ziemele

2018. gadā Rēzeknes pilsētas Domes GODA RAKSTU par godprātīgu, apzinīgu darbu un aktīvu pedagoģisko darbību audzēkņu izglītošanā saņēma pirmsskolas izglītības skolotājas Aina Urtāne un Ināra Razgale.

Rēzeknes pilsētas Domes GODA RAKSTU par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu darbu saņēma veļas pārzine Irēna Kozlova.

Attēlā no labas uz kreiso pusi: Ināra Razgale, Aina Urtāne, Irēna Kolzova

2017. gadā Rēzeknes pilsētas Domes GODA RAKSTU  par 40 gadu ieguldījumu iestādes attīstībā un aktīvu pedagoģisko darbību audzēkņu izglītošanā saņēma mūzikas skolotāja Zinaīda Jurova.