Rotaļnodarbības

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā,
veselības un fiziskās aktivitātes jomu
rotaļnodarbību saraksts 2022./2023. m.g.

  Grupa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena rīta vingr.
1. pirmsskolas
izglītības posma
grupa
CĀLĒNI
Veselības un fiziskās aktivitātes (g)

9:00-9:08

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

10:15-10:23

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:10-9:18

Veselības un fiziskās aktivitātes (l) 10:50-11:00

Veselības un fiziskās aktivitātes (g)

9:00-9:08

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:10-9:18

Veselības un fiziskās aktivitātes (l) 10:30-10:40

8:15
1. pirmsskolas
izglītības posma
grupa
ZEMENE
Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:10-9:20

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:10-9:18

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

10:25-10:33

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:10-9:20

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:10-9:18

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

10:40-10:50

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

10:45-10:55

 

8:10
2. pirmsskolas izglītības posma grupa ZĪĻUKS Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:30-9:40

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30-9:40

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

10:35-10:45

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:55-10:05

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30-9:40

Veselības un fiziskās aktivitātes (l) 10:55-11:05

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:00-11:10

 

8:20
2. pirmsskolas izglītības posma grupa BITĪTE Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:50-10:05

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

10:50-11:05

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30-9:45

Veselības un fiziskās aktivitātes (l) 11:10-11:25

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:50-10:05

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:25-9:40

Veselības un fiziskās aktivitātes (l) 11:15-11:30

8:26
3. pirmsskolas izglītības posma grupa RŪĶĪTIS Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

10:15-10:45

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:50-10:20

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:10-11:40

Veselības un fiziskās aktivitātes (l) 11:30-12:00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:15-10:45

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:10-11:40

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:50-10:20

8:33
3. pirmsskolas izglītības posma grupa SPRĪDĪTIS Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

10:55-11:25

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:30-11:00

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:45-12:15

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

10:15-10:45

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:45-12:15

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:30-11:00

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:35-12:05

8:41

Valodas, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu rotaļnodarbību norises laiku plāno grupu skolotājas