Rotaļnodarbības

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas

organizētās bērnu rotaļu darbības  saraksts

2018./2019.m.g.

 

grupa

pirmdiena

 otrdiena

 trešdiena

 ceturtdiena

 piektdiena

Rīta vingr.
 

Sīlīšu gr.

Cālēns

 

Veselības un fiziskās aktivitātes (t) 9.05-9.13 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.05-9.13

Veselības un fiziskās aktivitātes (l.) 10.50-11.00

Veselības un fiziskās aktivitātes (t.) 9.05-9.13

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.05-9.13

Veselības un fiziskās aktivitātes (l.) 10.45-10.55

Veselības un fiziskās aktivitātes (t./l.)10.40-10.50  

8:10

I jaun.gr.

Zemene

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.40-9.48

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l.) 11.05-11.15

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (t.) 9.15-9.23

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.15-9.23

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (t./l.)

11.05-11.15

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (t.)

9.15-9.23

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (t./l.)

10.40-10.50

 

8:15

 

II. jaun.gr.

Zīļuks

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.30-9.40

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (t./l.) 11.20-11.30

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (z.)

9.30-9.40

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.30-9.40

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (t./l.)

11.20-11.30

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l.) 11.10-11.25 Veselības un fiziskās aktivitātes joma (t.) 9.35-9.45

 

 

8:20

 

 

Vid.gr.

Bitīte

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (z.)

9.15-9.30

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.40-9.55

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (t./l.) 11.30-11.45 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.40-9.55

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (t./l.) 11.30-11.45

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (z) 9.15-9.30

 

8:26
Vec. gr.

Rūķītis

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.55-10.25

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (t./l.) 11.35-12.05

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (z.)

9.55-10.25

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.55-10.25

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (t./l.) 11.45-12.15

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (z.) 9.55-10.25

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l.)

11.15-11.45

8:33

 

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas
Sag.gr.

Sprīditis

 

Fiziskā izgl. un veselība (z.) 10.25-10:55

 

Mūzika 10.35-11.05

Fiziskā izgl. un vesel.(t./l.) 11.40-12.10

Fiziskā izgl. un vesel. (z.) 10.25-10.55

 

Mūzika 10.35-11.05

Fiziskā izgl. un vesel (t./l.) 11.50-12.20

Fiziskā izgl. un vesel. (l.) 11.50-12.20 8:41
Soc. zinības un ētika, vizuālā māksla, dabas zinības, mājturība un tehnoloģijas ( zīmēšana, veidošana, aplicēšana, rokdarbi), matemātika, latviešu valodas nodarbību norises dienas un paredzēto laiku tēmas apgūšanai skolotājas plāno pašas