Rotaļnodarbības

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas
organizētās bērnu rotaļu darbības  saraksts
2021./2022.m.g.
 

Grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīta vingr.
 

Sīlīšu gr.

Zemene

 

Veselības un fiziskās aktivitātes (grupā)

9.15-9.23

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.15-9.23 (grupā)

Veselības un fiziskās aktivitātes (l.)

10.30-10.40

Veselības un fiziskās aktivitātes (grupā) 9.50-9.58

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.15-9.23 (grupā)

Veselības un fiziskās aktivitātes (l.)

10.30-10.40

Veselības un fiziskās aktivitātes (l.)

11.00-11.10

 

8:04 grupā

 

I jaun.gr.

Cālēns

Veselības un fiziskās aktivitātes joma ( zālē)

09.25-09.33

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.30-9.38 (grupā)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l.) 10.45-10.55

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.15-9.23(grupā)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l.)

10.45-10.55

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l)

10.45-10.55

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē)

9.15-9.23

8:09 grupā
 

II. jaun.gr.

Bitīte

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē) 9.45-9.55 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.40-9.50 (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l)

11.00-11.10

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l.)

11.00-11.10

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9.30-9.40 (grupā)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l.) 11.00-11.10

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē) 9.35-9.45

 

 

8:14 grupā

 

 

Vid. gr.

Rūķītis

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l)

11.15-11.30

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē)

9:15-9:30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10.00-10.15 (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l.) 11.15-11.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10.00-10.15 (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l.) 11.15-11.30

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē) 10.00-10.15

 

8:20 zālē
Vec. gr.

Sprīdītis

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē.) 10.05-10.35 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10.00-10.30 (grupā)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l)

11.15-11.45

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē) 9.15-9.45 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10.30-11.00 (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l) 11.35-12.05

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l.)

11.15-11.45

8:28 grupā

 

Sag. gr.

Zīļuks

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma  (l) 11.35-12:05

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10.40-11.10 (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (l.)

11.50-12.20

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10.30-11.00 (zālē)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma  (l) 11.35-12.05

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē)

9.15-9.45

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (zālē)

10.25-10.55

8:37 zālē
Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas