Rotaļnodarbības

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, veselības un fiziskās aktivitātes jomu

rotaļnodarbību un pulciņu  saraksts 2023./2024. m. g

Grupa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Rīta vingrošana
1. pirmsskolas

izglītības posma

grupa

ZEMENE

Pastaiga 10:10-11:15

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:00-9:10

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:00-9:10

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

10:35-10:45

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:00-9:10

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

9:00-9:10

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

10:55-11:05

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

10:25-10:35

 

8:10-8.14
1. pirmsskolas

izglītības posma

grupa

CĀLĒNI

Pastaiga 10:10-11:15

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

9:15-9:25

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:05-11:15

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:15-9:25

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

9:15-9:25

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:05-11:15

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:05-11:15

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:15-9:25

 

8:15-8:19
2. pirmsskolas izglītības posma grupa

SPRĪDĪTIS

Pastaiga 10:20-11:50

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:30-9:45

Dejas 11:30-12:00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

9:30-9:45

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

10:50-11:05

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:30-9:45

Dejas 11:25-11:55

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:20-11:35

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

9:30-9:45

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

10:40-10:55

8:20-8:25
2. pirmsskolas izglītības posma grupa

ZĪĻUKS

Pastaiga 10:40-12:15

Launags15:40-16:05

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

9:50-10:10

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:20-11:40

 

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:50-10:10

Dejas 10:50-11:20

Angļu v. 15:45-16:15

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

9:50-10:10

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:20-11:40

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:15-9:35

Dejas 10:50-11:20

Angļu v. 15:45-16:15

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:00-11:20

8:26-8:32
3. pirmsskolas izglītības posma grupa

BITĪTE

Pastaiga 11:10-12:15

Launags 15:45-16:05

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

10:15-10:45

Dejas 12:00-12:30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

10:15-10:45

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:10-11:40

Angļu v. 15:10-15:40

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:45-12:15

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

9:40-10:10

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:40-12:10

Angļu v. 15:10-15:40

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

9:50-10:20

Dejas 11:00-11:30

8:33-8:40
3. pirmsskolas izglītības posma grupa

RŪĶĪTIS

Pastaiga 11:45-12:20

Launags 15:50-16:05

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

10:50-11:20

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:45-12:15

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:45-12:15

Angļu v. 16:20-16:50

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

10:15-10:45

Dejas 10:50-11:20

 

Veselības un fiziskās aktivitātes (z)

10:15-10:45

Dejas 11:25-11:55

Angļu v. 16:20-16:50

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

10:25-10:55

Veselības un fiziskās aktivitātes (l)

11:45-12:15

8:41-8:49

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomu rotaļnodarbību saraksts izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” un pirmsskolas izglītības programmu 01011111