Par 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei klātienē

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

 

“Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.”

Tiek atjaunota 5-6 gadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei klātienē no 2020. gada 12. maija. Ja bērna likumiskie pārstāvji nolēmuši , ka obligātajā izglītības vecuma esošs bērns neapmeklēs izglītības iestādi ārkārtējas situācijas laikā, tiek nodrošinātas mācības attālināti.
Nepiederošām personām ieeja iestādē ir aizliegta, visa veida komunikācija ar bērnudārza administrāciju notiek tikai pa tālruni un caur e-pastu.  
  T. 646-24396, vadītājas t. 28302925
e-pasts: auseklītis@rezekne.lv

UZMANĪBU!
Apmeklēt bērnudārzu drīkst tikai pilnīgi veseli bērni, kuriem nav ne iesnu, ne klepus, ne temperatūras.

 

 

Labdien, cienījamie vecāki!

Mūsu maija mēneša tēma : ES PALĪDZĒŠU

Lielā ideja: ko es varu darīt pasaule? 

Sasniedzamos rezultātus jomu pratībās varat atrast šeit: 2. pielikuma turpinājums

PII “Auseklītis”izstrādāja attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtību.

Kārtības mērķis palīdzēt jums, cienījamie vecāki, nodarbināt bērnus, rosināt bērnus darboties, audzinot patstāvību, veicināt dažādu prasmju un iemaņu attīstību.   Attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtība 

Cieņā,
Alla Ratnika
pirmsskolas izglītības metodiķe

 

Cienījamie vecāki!

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi.
Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Plašākā informācija pieejamā šeit: https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

                                                                                  Ar cieņu, administrācija.