Galerijas

Ziemas olimpiskā nedēļa

Ziemassvētki

Latvijas dzimšanas diena

Kr. Barona svētki

Rudens sporta svētki

Zinību diena

Paaudžu tikšanas svētki

Meteņi

Valodas svētki

Tēvu diena

Dzejas diena Raiņa parkā

Izlaidums

Mātes diena

Mācību ekskursijas

Pulciņu darba atskaites pasākums

Lieldienas

Teātru dienas

« 1 gada 2 »

Valodas svētkiem 20

Ekskursija uz Aglonas maizes muzeju

Svinam Latvijas 100gadi

Latvijas Veselības nedēļa

Pasākums, veltīts Latgales kongresa 100gadei