Galerijas

Rudens sporta svētki

Zinību diena

Paaudžu tikšanas svētki

Meteņi

Valodas svētki

Ziemassvētki

« 1 gada 2 »

Latvijas dzimšanas diena

Tēvu diena

Dzejas diena Raiņa parkā

Izlaidums

Mātes diena

Mācību ekskursijas

Pulciņu darba atskaites pasākums

Lieldienas

Teātru dienas

« 1 gada 2 »

Valodas svētkiem 20

Ekskursija uz Aglonas maizes muzeju

Svinam Latvijas 100gadi

Latvijas Veselības nedēļa

Pasākums, veltīts Latgales kongresa 100gadei