Galerijas

Latvijas dzimšanas diena

Projekta “Krišjāņa Barona tautasdziesmu pūra lāde” noslēguma pasākums

Rudens sporta svētki

Miķeļdiena

Zinību diena

Izlaidums

Sporta nedēļa

Mātes diena

Teātru dienas

Lieldienas

Vecvecākiem veltīts pasākums

Meteņi

Ziemas olimpiskā nedēļa

Ziemassvētki

Valodas svētki

Tēvu diena

Dzejas diena Raiņa parkā

Mācību ekskursijas

Pulciņu darba atskaites pasākums

Valodas svētkiem 20

Ekskursija uz Aglonas maizes muzeju

Svinam Latvijas 100gadi

Pasākums, veltīts Latgales kongresa 100gadei