Interešu izglītība

Mūsu iestādes bērniem iespējams apmeklēt maksas pulciņus:  deju pulciņu, sporta pulciņu, angļu valodas pulciņu.

Pulciņu darba laiki

 PIRMDIENA  DEJU PULCIŅŠ

“Dejotprieks”

11:45 –12:15  SPRIDĪTIS
OTRDIENA ANGĻU VALODA 14:45- 15:15 RŪĶĪTIS
15:15- 15:45 BITĪTE
15:45-16:05 ZĪĻUKS
BASKETBOLS 16:30-17:00 RŪĶĪTIS, BITĪTE
TREŠDIENA DEJU PULCIŅŠ

“Dejotprieks”

11:45-12:15 ZĪĻUKS,
12:15- 12:45 BITĪTE, RŪĶĪTIS
CETURTDIENA ANGĻU VALODA 14:45- 15:15 RŪĶĪTIS
15:15- 15:45 BITĪTE
15:45-16:05 ZĪĻUKS
BASKETBOLS 16:30-17:00 RŪĶĪTIS, BITĪTE
PIEKTDIENA DEJU PULCIŅŠ
“Dejotprieks”
15:15 -15:45 RŪĶĪTIS, BITĪTE
15:45-16:15
16:15 – 16:45
ZĪĻUKS

SPRĪDĪTIS