Interešu izglītība

 

Mūsu iestādes bērniem iespējams apmeklēt maksas pulciņus:
deju pulciņu,  angļu valodas pulciņu.
Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis”
pulciņu nodarbību grafiks 2023./2024. mācību gadā.