Rūķītis

Grupu apmeklē bērni vecumā no  3 -7 gadiem

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Vita Avišāne, Natālija Polgina

Skolotāju palīgs Anžela  Sigajeva

Dienas režīms bērniem no 4 – 5 g.

No 7:00          Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:20 – 8:26     Rīta vingrošana
8:40 – 9:00     Brokastis
9:00 – 9:15     Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 10:25    Rotaļnodarbības
10:25 – 10:40  Gatavošanās pastaigai
10:40 – 12:10  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība, vērojumi
11:15 – 11:30  kustību aktivitātes
12:10 – 12:20   Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:20 – 12:40   Pusdienas
12:40 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:40  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:40– 16:05    Launags
Līdz 18:00   Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS
2021./2022.m.g.
4 – 5 g.
 
Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

                                                      PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:15-11:30
                                                       OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:15-9:30
                                                      TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:00 – 10:15
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:15-11:30
                                                   CETURTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:00 –10:15
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:15-11:30
                                                          PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā) 10:00-10:15