Rūķītis

Grupu apmeklē bērni vecumā no  3 -7 gadiem

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Vita Avišāne, Laura Bērziņa

Skolotāju palīgs Maija Koniševska

 

Dienas režīms bērniem no 5 – 6 g.

No 7:00            bērnu pieņemšana,  organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība

8:33 – 8:40       rīta vingrošana

8:45 – 9:00       brokastis

9:00 – 9:15       gatavošanās rotaļu darbībai

9:15 – 10:55     organizētā bērnu rotaļu darbība

10:55 – 11:10    gatavošanās pastaigai

11.10 – 12.15    pastaiga

11:15 – 12:15   fiziskās aktivitātes, vērojumi

12:15 – 12:25   atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām

12:25– 13:00    pusdienas

13:00 – 15:00   gatavošanās miegam, miegs

15:00 – 15:45   celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam

15:45 – 16:05   launags

līdz 18:00        organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās

Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2018./2019.m.g.

5 – 6 g.

 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

 

PIRMDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:55 – 10:25
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā/laukā) 11:35-12:05
 OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:55-10:25
 TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:55 -10:25
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā/laukā) 11:45-12:15
CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:55-10:25
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:15-11:45