Rūķītis

Grupu apmeklē bērni vecumā no  3 -7 gadiem

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Vita Avišāne, Santa Jermakova

Skolotāju palīgs Anžela  Sigajeva

 

Dienas režīms bērniem no 5 – 6 g.

No 7:00            Bērnu pieņemšana,  organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:33 – 8:40       Rīta vingrošana
8:45 – 9:00       Brokastis
9:00 – 9:15       Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 10:55     Rotaļnodarbības
10:55 – 11:10    Gatavošanās pastaigai
11.10 – 12.15    Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība, kustību aktivitātes, vērojumi
12:15 – 12:25   Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:25– 13:00    Pusdienas
13:00 – 15:00   Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:45   Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:45 – 16:05   Launags
Līdz 18:00       Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās

Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

INTEGRĒTO  MĀCĪBU  JOMU  SARAKSTS
2022./2023. m.g.
5 – 6 g.
 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļnodarbības plāno grupas skolotājas

                                                      PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 10:15-10:45
                                                       OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:50-10:20
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:10-11:40
                                                TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:30-12:00
                                               CETURTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:15 -10:45
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:10-11:40
                                                 PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:50-10:20