Rūķītis

Grupu apmeklē bērni vecumā no  3 -7 gadiem

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Vita Avišāne, Santa Jermakova

Skolotāju palīgs Aleksandra Zīmele

Dienas režīms bērniem no 3 – 4 g.

 No 7:00           Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:26 – 8:32    Rīta vingrošana
8:35 – 9:00    Brokastis
9:00 – 9:15    Gatavošanās rotaļu darbībai
9:15 – 10:05   Organizētā bērnu rotaļu darbība
10:05 – 10:20  Gatavošanās pastaigai
10:20 – 11:50  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība
11:10 – 11:30  kustību aktivitātes, vērojumi
11:50 – 12:10  Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:10 – 12:30  Pusdienas
12:30 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:35  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:35 – 16:05  Launags
Līdz 18:00      Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
 
Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

 

                  ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS
                                                                   2020./2021.m.g.
                                                                             3 – 4 g.

 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

PIRMDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30 – 9:40
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:20-11:30
OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:30-9:40
TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30-9:40
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:20-11:30
CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:10-11:25
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā) 9:45-9:55