Cālēns


Grupu apmeklē bērni vecumā no 1,5 – 3 gadiem

Ar bērniem strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Olga Morozova, Katrīna Kriņicka

Skolotāju palīgs: Svetlana Maslobojeva

Dienas režīms bērniem no 1,5 – 2,5 g.

No 7:00          Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:15 – 8:19     Rīta vingrošana
8:30 – 8:50     Brokastis
8:50 – 9:00     Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:00 – 9:50     Rotaļnodarbības
9:50 – 10:10   Gatavošanās pastaigai
10:10 –11:15  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība,  kustību aktivitātes, vērojumi
11:15 – 11.30  Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
11.30 – 12:00  Pusdienas
12:00 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:30  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:30 – 16:00  Launags
Līdz 18:00 –    Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
 
  Ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

 ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS
2022./2023.m.g.
1.5 – 2.5 g.
 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļnodarbības plāno grupas skolotājas
 

                                                        PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā  ) 9:00-9:08
                                                       OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:15 – 10:23
                                                       TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:10 -9:18
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 10:50 – 11:00
                                                    CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 9:00-9:08
                                                           PIEKTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:10 – 9:18
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:30 -10.40