Cālēns


Grupu apmeklē bērni vecumā no 1,5 – 3 gadiem

Ar bērniem strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Ināra Razgale, Viktorija Kozlova

Skolotāju palīgs: Svetlana Maslobojeva

Dienas režīms bērniem no 2 – 3 g.

No 7:00         Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:15 – 8:19    Rīta vingrošana
8:30 – 8:50    Brokastis
8:50 – 9:10    Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:10 – 9:50     Rotaļnodarbības
9:50 – 10:10   Gatavošanās pastaigai
10:10 –11:15     Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība,  kustību aktivitātes, vērojumi
11:15 – 11:45    Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
11.45 – 12:15    Pusdienas
12:15 – 15:00   Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:30  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:30 – 16:00  Launags
Līdz 18:00         Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās.
 
  Ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2023./2024. m. g.

2 – 3 g.

 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļnodarbības plāno grupas skolotājas

 

PIRMDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15 -9:25
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:05-11:15
OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:15-9:25
TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15-9:25
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:05-11:15
CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:05-11:15
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:15-9:25