Cālēns


Grupu apmeklē bērni vecumā no 1,5 – 3 gadiem

Ar bērniem strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Olga Morozova, Tatjana Kalašnikova

Skolotāju palīgs: Viktorija Grabeževa.

Dienas režīms bērniem no 1,5 – 2,5 g.

No 7:00          Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:10 – 8:14     Rīta vingrošana
8:30 – 8:50     Brokastis
8:50 – 9:05     Gatavošanās rotaļu darbībām
9:05 – 9:48     Organizētā bērnu rotaļu darbība
9:48 – 10:10   Gatavošanās pastaigai
10:10 –11:15  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība
10:45 -11:00   kustību aktivitātes, vērojumi
11:15 – 11.30  Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
11.30 – 12:00  Pusdienas
12:00 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:30  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:30 – 16:00  Launags
Līdz 18:00 –    Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
 
  Ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS
                                        2020./2021.m.g.
                                                1.5 – 2.5 g.
 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā  )9:05-9:13
OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:05 -9:13
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:50 – 11:00
TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 9:05 – 9:13
CETURTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:05 – 9:13
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:45 -10:55
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:40 -10.50