Cālēns


Grupu apmeklē bērni vecumā no 1,5 – 3 gadiem

Ar bērniem strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Olga Morozova, Tatjana Kalašnikova

Skolotāju palīgs: Svetlana Maslobojeva

2 – 3 g.

No 7:00         Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:09 – 8:13    Rīta vingrošana
8:30 – 9:00    Brokastis
9:00 – 9:15    Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 9:48   Rotaļnodarbības
9:48 – 10:10   Gatavošanās pastaigai
10:10 –11:15  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība, vērojumi
10:45 -10:55   kustību aktivitātes
11:15 – 11:45  Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
11.45 – 12:15  Pusdienas
12:15 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:30  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:30 – 16:00  Launags
Līdz 18:00 –     Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās.

   Ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

 

 ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS
2021./2022.m.g.
2 – 3 g.

 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

 

PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:25-9:33
                                                  OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30 -9:38
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 10:45-10:55
                                                TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15-9.23
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:45-10:55
                                               CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:45-10:55
                                                  PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:15-9:23