Zemene

Grupu apmeklē bērni vecumā no 1,5 – 3 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Ināra Razgale, Laura Saldone

  Skolotāju palīgs Nika Veronika Agule

 

Dienas režīms bērniem no 2 – 3 g.

No 7:00         bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība

8:15 – 8:19    rīta vingrošana

8:30 – 9:00    brokastis

9:00 – 9:15    gatavošanās rotaļu darbībai

9:15 – 9:48   organizētā bērnu rotaļu darbība

9:48 – 10:10   gatavošanās pastaigai

10:10 –11:15  pastaiga

10:50 -11:15   fiziskās aktivitātes, vērojumi

11:15 – 11:45  atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām

11.45 – 12:15  pusdienas

12:15 – 15:00  gatavošanās miegam, miegs

15:00 – 15:30  celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam

15:30 – 16:00  launags

Līdz 18:00 –     organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās.

 Ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

 ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2018./2019.m.g.

2 – 3 g.

 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

  

PIRMDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:40-9:48
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā)11:05-11:15
 OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 9:15-9:23
TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15-9.23
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā/laukā) 11:05-11:15
CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 9:15-9:23
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā/laukā) 10:40-10:50