Zemene

Grupu apmeklē bērni vecumā no 1,5 – 3 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Aina Urtāne, Katrīna Kriņicka

  Skolotāju palīgs Indra Tomiņa

Dienas režīms bērniem no 2 – 3 g.

No 7:00         Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:10 – 8:14    Rīta vingrošana
8:30 – 8:50    Brokastis
8:00 – 9:10    Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:10 – 9:50   Rotaļnodarbības
9:50 – 10:10   Gatavošanās pastaigai
10:10 –11:15  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība,  kustību aktivitātes, vērojumi
11:15 – 11:45  Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
11.45 – 12:15  Pusdienas
12:15 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:30  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:30 – 16:00  Launags
Līdz 18:00 –    Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās.
 
  Ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS
2022./2023.m.g.
2 – 3 g.
 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļnodarbības plāno grupas skolotājas
 

                                                         PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:10-9:20
                                                       OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:10 -9:18
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:25-10:33
                                                        TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:10-9:20
                                                   CETURTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:10-9.18
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:40-10:50
                                                       PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:45-10:55