Zemene

Grupu apmeklē bērni vecumā no 1,5 – 3 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Aina Urtāne, Viktorija Kozlova

  Skolotāju palīgs Svetlana Tabore

Dienas režīms bērniem no 1,5 – 2,5 g.

No 7:00          Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:10 – 8:14     Rīta vingrošana
8:30 – 8:50     Brokastis
8:50 – 9:00     Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:00 – 9:50     Rotaļnodarbības
9:50 – 10:10   Gatavošanās pastaigai
10:10 –11:15  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība,  kustību aktivitātes, vērojumi
11:15 – 11.30  Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
11.30 – 12:00  Pusdienas
12:00 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:30  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:30 – 16:00  Launags
Līdz 18:00 –    Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
 
  Ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2023./2024. m. g.
1.5 – 2.5 g.
 
Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļnodarbības plāno grupas skolotājas 
 

PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā  ) 9:00-9:10
OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:00 -9:10
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:35 – 10:45
TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 9:00-9:10
CETURTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:00 -9:10
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:55-11:05
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:25 -10.35