Zemene

Grupu apmeklē bērni vecumā no 1,5 – 3 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Ināra Razgale, Tatjana Kalašnikova

  Skolotāju palīgs Anastasija Martina

Dienas režīms bērniem no 2 – 3 g.

No 7:00         Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:15 – 8:19    Rīta vingrošana
8:30 – 9:00    Brokastis
9:00 – 9:15    Gatavošanās rotaļu darbībai
9:15 – 9:48   Organizētā bērnu rotaļu darbība
9:48 – 10:10   Gatavošanās pastaigai
10:10 –11:15  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība
10:50 -11:15   kustību aktivitātes, vērojumi
11:15 – 11:45  Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
11.45 – 12:15  Pusdienas
12:15 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:30  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:30 – 16:00  Launags
Līdz 18:00 –     Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās.
   Ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

 

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS
2020./2021.m.g.
2 – 3 g.

 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

PIRMDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:40-9:48
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā)11:05-11:15
OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 9:15-9:23
TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15-9.23
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:05-11:15
CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 9:15-9:23
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:50-11:00