Zemene

Grupu apmeklē bērni vecumā no 1,5 – 3 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Aina Urtāne, Tatjana Kalašnikova

  Skolotāju palīgs Anastasija Safonova

Dienas režīms bērniem no 1,5 – 2,5 g.

No 7:00          Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:04 – 8:08     Rīta vingrošana
8:30 – 9:00     Brokastis
9:00 – 9:15     Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 9:48     Rotaļnodarbības
9:48 – 10:10   Gatavošanās pastaigai
10:10 –11:15  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība, vērojumi
10:30 -11:10   kustību aktivitātes
11:15 – 11.30  Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
11.30 – 12:00  Pusdienas
12:00 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:30  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:30 – 16:00  Launags
Līdz 18:00 –    Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
   Ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2021./2022.m.g.

1.5 – 2.5 g.

 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

PIRMDIENA

Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā  ) 9:15-9:23

     OTRDIENA

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15 -9:23
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:30 – 10:40

   TREŠDIENA

Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 9:50 – 9:58

CETURTDIENA

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:15 – 9:23
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 10:30 -10:40

PIEKTDIENA

Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:00 -11.10