Kontakti

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”

Reģ. Nr. 3101901624 Adrese: K. Valdemāra iela 18, Rēzekne, LV 4601
Tālrunis 646-24396
E-pasta adrese: auseklitis@rezekne.lv
Mājas lapa: auseklitis.rezeknesip.lv
Darba laiks: katru darba dienu 7:00 – 18:00

Vadītāja Ilona Zaharkeviča

Rekvizīti

Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde
reģ. Nr. 90000025446
AS “SEB Banka”
kods: UNLALV2x
konts LV80UNLA 005000941831
Atbrīvošanas aleja91, Rēzeknē