Zīļuks

Grupu apmeklē bērni vecumā no 3-7 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Elga Ziemele, Natālija Polgina

Skolotāju palīgs Karīna Pankova

               Dienas režīms bērniem no 6 – 7 g.

 No 7:00           Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:37 – 8:44      Rīta vingrošana
8:50 – 9:00      Brokastis
9:00 – 9:15      Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 10:55    Rotaļnodarbības
10:55 – 11:10  Gatavošanās pastaigai
11:10 – 12:20   Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība, vērojumi
11:35 – 12:20  kustību aktivitātes
12:20 – 12:30   Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:30 – 13:00   Pusdienas
13:00 – 15:00   Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:50   Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
16:00 – 16:15    Launags
Līdz 18:00        Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

INTEGRĒTO MĀCĪBU PRIEKŠMETU SARAKSTS
2021./2022. m.g.
6 – 7 g.
Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas
 
 

                                                     PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:35-12:05
                                                    OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:40 – 11:10
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:50-12:20
                                                    TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:30 -11:00
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 11:35 – 12:05
                                                    CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 9:15-9:45
                                                      PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (telpā) 10:25 -10:55