Zīļuks

Grupu apmeklē bērni vecumā no 3-7 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Elga Ziemele, Daina Useniece

Skolotāju palīgs Liene Andersone

Dienas režīms bērniem no 3-4 g.

No 7:00             bērnu pieņemšana, rotaļas, individuālais darbs

8:20 – 8:25      rīta vingrošana

8:35 – 9:00     brokastis

9:00 – 9:15      gatavošanās rotaļu darbībai

9:15 – 10:05    organizētā bērnu rotaļu darbība

10:05 – 10:20  gatavošanās pastaigai

10:20 – 11:50   pastaiga

11:20 – 11:30    fiziskās aktivitātes

11:50 – 12:10     atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām

12:10 – 12:30    pusdienas

12:30 – 15:00   gatavošanās miegam, miegs

15:00 – 15:35   celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam

15:35 – 16:05    launags

līdz 18:00         organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās

Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2018./2019.m.g.

3 – 4 g.

 

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas 

PIRMDIENA

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30 – 9:40
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 11:20-11:30

 OTRDIENA

Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:30-9:40

 TREŠDIENA

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30-9:40
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 11:20-11:30
CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:10-11:25
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā) 9:35-9:45