Zīļuks

Grupu apmeklē bērni vecumā no 3-7 gadiem.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas: Elga Ziemele, Santa Jermakova

Skolotāju palīgs Karīna Pankova

Dienas režīms bērniem no 4 – 5 g.

No 7:00          Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:26 – 8:32     Rīta vingrošana
8:40 – 9:00     Brokastis
9:00 – 9:15     Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 10:25    Rotaļnodarbības
10:25 – 10:40  Gatavošanās pastaigai
10:40 – 12:10  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība,  kustību aktivitātes, vērojumi
12:10 – 12:20   Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:20 – 12:40   Pusdienas
12:40 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:40  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:40– 16:05    Launags
Līdz 18:00   Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās

Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

4 – 5 g.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļnodarbības plāno grupas skolotājas

 

                                                      PIRMDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:50 – 10:10
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:20-11:40
                                                       OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:50-10:10
                                                        TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:50-10:10
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:20-11:40
                                                    CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:15-9:35
                                                           PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:00-11:20