Par mums

Par mums:

Vadītāja Ilona Zaharkeviča
Pieņemšanas laiks: pirmdien 12:30 – 16:30
ceturtdien 8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30
Pirmsskolas izglītības metodiķe Alla Ratnika
Mūzikas skolotāja Zinaīda Jurova
Sporta skolotāja Liene Andersone
Pirmsskolu izglītības iestāžu un skolu māsa Natālija Osipova                                         Saimniecības daļas vadītāja   Maija Koniševska

 

Iestādes mērķis:

  • Latviskās identitātes veidošana.
  • Dzimtās valodas pastiprināta apguve un popularizēšana.
  • Mazākumtautību audzēkņu integrācija latviskā vidē.
  • Latviešu tautas kultūrmantojuma un tradīciju saglabāšana un popularizēšana.
  • Skatuves runas kultūras apguve
  • Audzēkņu aktivitātes un radošo spēju attīstīšana dažādās darbības jomās.
  • Latgaliešu literāri-muzikālās programmas apguve.
  • PII un audzēkņu vecāku sadarbība.

Mūsu moto:

Bērni ir kā puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem.

Z. Mauriņa

Iestāde īsteno:

Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)