Par mums

Par mums:

Vadītāja Ilona Zaharkeviča
Pieņemšanas laiks: pirmdien 12:30 – 16:30
ceturtdien 8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30
Pirmsskolas izglītības metodiķe Alla Ratnika
Mūzikas skolotāja Zinaīda Jurova
Sporta skolotāja Liene Andersone
Logopēds Inese Muhamberga
Pirmsskolu izglītības iestāžu un skolu māsa Natālija Osipova                                         Saimniecības daļas vadītāja   Maija Koniševska

 

Iestādes mērķis:

  • Latviskās identitātes veidošana.
  • Dzimtās valodas pastiprināta apguve un popularizēšana.
  • Mazākumtautību audzēkņu integrācija latviskā vidē.
  • Latviešu tautas kultūrmantojuma un tradīciju saglabāšana un popularizēšana.
  • Skatuves runas kultūras apguve
  • Audzēkņu aktivitātes un radošo spēju attīstīšana dažādās darbības jomās.
  • Latgaliešu literāri-muzikālās programmas apguve.
  • PII un audzēkņu vecāku sadarbība.

Mūsu moto:

Bērni ir kā puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem.

Z. Mauriņa

Iestāde īsteno:

Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)