Labie vārdi

Satikšanās prieks!

2024. gada 24. janvārī Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” aicināja uz valodas svētkiem “Skani mana valodiņa!” pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu labākus daiļlasītājus. Šoreiz svētku tēma bija “Satikšanās prieks!”. Ir prieks, kad atkal var satikties, dalīties priekā par skaisto dzeju, apskatīties dzejoļu ilustrācijas, ko zīmējuši bērni, baudīt interesantus, aizraujošus, izteiksmīgus dzejoļu sniegumus.
Lielus un mazus svētku viesus iepriecināja ar nelielu teatralizētu uzvedumu mazā meitenīte Lauriņa (skolotāja Laura Tutina) un atraktīvais sniegavīrs (skolotāja Santa Jermakova). Radošā mūzikas skolotāja Madara Broliša sagatavoja ar grupas “Zīļuks” meitenēm un grupas “Rūķītis” audzēkņiem sniegpārsliņu un sniegavīru dejas. Meitenītei Laurai bija iespēja atkal satikt savu draugu – pēc atkušņa pazudušo sniegavīru.
Meitene Laura ar draugu sniegavīru palīdzēja mazajiem daiļlasītājiem pārvarēt uztraukumu un bailes, iziet priekšā un norunāt savu sagatavoto dzejoli. Valodas svētkos piedalījās 29 dalībnieki. Visiem bērniem par dzejas sniegumu, drosmi un čaklumu tika pasniegtas grāmatas un šokolādes olas – “kinderolas”, kuras sniegavīrs atrada “sniega” bumbās.
Dzejas svētku dalībnieku sniegumu vērtēja mūsu īpaši ciemiņi – Linda Gevaļa, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, Natālija Ančupāne,  Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciāliste, Vita Mežore, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe. Par dzejas labāko sniegumu ar goda rakstiem tika atzīmēti:
4-gadīgo bērnu grupā –
Olivers Rubuļs – pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”,
5- gadīgo bērnu grupā-
Elizabete Skromule – Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde,
6-gadīgo bērnu grupā –
Luīze Pranče – pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”,
Laura Kuprijanova – pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa”.
Esam pateicīgi mūsu īpašiem viesiem par valodas svētku dalībnieku dzejas snieguma vērtēšanu un labiem vārdiem. Pateicamies Rēzeknes bērnu bibliotēkas kolektīvam par sadarbību un atbalstu. Dalībnieku runāto dzejoļu ilustrāciju izstāde būs apskatāma Rēzeknes bērnu bibliotēkā.
Vislielākā pateicība mūsu radošajam, draudzīgajam, darbīgajam un ļoti atbildīgajam iestādes “Auseklītis” kolektīvam. Kopīgi paveiktais darbs, dvēseles un laika ieguldījums deva labu, skaistu, gandarījuma pilnu rezultātu – valodas svētkus “Satikšanās prieks!”. Paldies visiem! Lai turpinās “PII “Auseklītis” tradīcija, lai skan skaista dzeja!

Sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

10. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektore profesore Iveta Mietule parakstīja sadarbības līgumu ar Rēzeknes valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāju Ilonu Zaharkeviču.
Tas paredz sadarbību studentu prakses programmu īstenošanā, informācijas un pieredzes apmaiņā, piedāvājot arī idejas zinātniski pētniecisko darbu veikšanai par pirmsskolas izglītības iestādē aktuālām tēmām.
RTA tiek īstenota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”, studiju programmas direktore Svetlana Ušča uzsvēra, ka sevišķi svarīgi ir stiprināt sadarbību, nodrošinot prakses vietas RTA studentiem, lai praksē pielietotu teorijā gūtās zināšanas, redzētu darba vidi, smeltos zināšanas no pieredzes bagātajiem pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem.

PII “Auseklītis”  piedāvāja 23.-27. oktobrī apmeklēt iestādē organizētās aktivitātes: sporta skolotājas Lāsmas Zagorskas vadītus sporta svētkus  , pirmsskolas skolotājas Elgas Ziemeles vadīto atklāto rotaļnodarbību grupā “Zīļuks”, grupas “Rūķītis “Krišjāņa Barona dzimšanas dienai veltītu literāti muzikālu uzvedumu “Daba un cilvēks” (pirmsskolas skolotājas Vita Avišāne, Santa Jermakova, mūzikas skolotāja madara Broliša).

 

 

 

Mācību ekskursija uz mežu “Cūkmena detektīvi” projekta ietvaros.

2022./2023. mācību gadā grupas “Rūķītis” bērni ar skolotājām V. Avišāni un
S. Jermakovu piedalās AS “Latvijas valsts meži” ekoprogrammā bērnudārziem “Cūkmena detektīvi”.

13. oktobrī grupu “Sprīdītis” un “Rūķītis” bērni ar skolotājām devās ekskursijā uz Janapoles mežu, lai pētītu “Meža netīrus noslēpumus”.
Bērnus sagaidīja AS “Latvijas valsts meži ” darbinieks Aldis Laganovskis. Bērni pastāstīja, ka ar ģimenēm jau ir bijuši mežā. Aldis uzzināja, ka bērni zina, kā uzvesties mežā, ko var un ko nevar darīt mežā. Aldis pastāstīja bērniem, kā  notiek meža resursu saglabāšana, parādīja priežu jaunaudzi. Bērni uzzināja, kāpēc priedītēm ir baltas galotnes un iemācījās saskaitīt cik jaunai priedei gadu.
Tad devāmies uz AS “Latvijas valsts meži” ierīkoto atpūtas vietu. Apskatījāmies Latvijas kartē redzamus dzīvniekus un putnus, pārrunājām, ko šādā atpūtas vietā var darīt un kā uzvesties.
Mūsu vidū bija arī Cūkmens, kurš paspēja sarunas laikā piegružot skaistu atpūtas vietu. Bērni ne tikai pamanīja Cūkmena nedarbus, bet palīdzēja savākt un sašķirot atkritumus.
Pēc labi padarīta darba varējām atpūsties: padziedāt un padejot veltot mūsu ekskursijas vadītājam dziesmu “Pretī rudenim”, un pasportot. Sporta aktivitātēs iesaistījām arī meža speciālistus.
Bērni bija priecīgi, ieguvuši jaunus iespaidus un zināšanas. AS “Latvijas valsts meži” sarūpēja katram bērnam arī dāvanas ar logo “mammadaba”.

Vēlamies pateikties AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona saimniecības pārzinim V. Grumoldam un meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājam A. Laganovskim par interesantu un izglītojošu ekskursiju un dāvanām.

Paldies Rēzeknes valstspilsētas domei un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības pārvaldes speciālistiem par transporta nodrošināšanu.

NOSLĒDZIES “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra” LEGO konstruktoru radošais konkurss “MANS LEGO DZĪVNIEKS”.

Vecuma grupā 5-7 gadi pirmo vietu ieguva  grupas “Zīļuks” audzēknis Dmitrijs Podgaiskis.
Apsveicām!

NOSLĒDZIES ALAAS KONKURSS ĢIMENĒM
,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’.
Konkursa radošais uzdevums paredzēja, ka jāizvēlas iepakojums, kurš savu pamata uzdevumu jau ir veicis, un jāatrod tam kādu citu praktisku pielietojumu. Izvēlēto iepakojumu drīkstēja uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai tas spētu pilnvērtīgi veikt kādas citas, pavisam jaunas, praktiskas funkcijas. Izveidotajam priekšmetam vai lietai jābūt reālai, praktiskai, ikdienā pielietojamai.
Kopā konkursā piedalījās 43 ģimenes, izveidojot 82 konkursa darbus. ALAAS žūrija izvērtēja visus iesūtītos darbus un izvēlējās 3 praktiskākos, interesantākos un radošākos konkursa darbus, šo darbu autoriem tiks pasniegta ALAAS balva – vides galda spēle ,,Vides cirks’’.
Grupas “Zīļuks” Sofijas Osipovas ģimene ar pufu no tetrapakām ir uzvarētāju vidū. Pateicāmies Sofijas mammai Natālijai un tētim Markam par piedalīšanos konkursā!

https://www.facebook.com/ALAAS-SIA-324982541032791/

 SIA ,,ALAAS’’ konkurss PII ,, Atkritumu Konteinerītis’’

    Noslēdzies SIA ,,ALAAS’’ konkurss PII ,, Atkritumu Konteinerītis’’. Konkursa dalībnieku uzdevums bija izveidot praktisku atkritumu konteinerīti , par pamata materiālu izmantojot dažādu izlietotu iepakojumu un tā elementus. Konkursa darbus veidoja pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem vai vecākiem.
Konkursam iesniegtos darbus vērtēja SIA ,,ALAAS’’ žūrija – valdes loceklis Aigars Metlāns, izpilddirektors Jurijs Petkevičs un sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijas jomā Edīte Čepule. Vērtēšanas kritēriji, ko žūrija ņēma vērā, bija konkursa darba atbilstība konkursa noteikumiem, darba izpildījuma kvalitāte, praktiskais pielietojums un konkursa darba oriģinalitāte.
Konkursam tika iesniegti 19 darbi.
,, GOTIŅA RAIBULĪTE’’ (Rēzeknes pilsētas PII ,,Auseklītis’’, grupa ,,Zīļuks’’, skolotāja Santa Jermakova) ieguva trešo vietu.
1 – 3.vietas ieguvēji balvā saņems SIA ,,ALAAS’’ jauno vides galda spēli ,,Vides cirks’’, kuru izspēlējot varēs uzzināt daudz ko jaunu.
Paldies visiem par dalību konkursā! Lai vides iepazīšana un saudzēšana, atkritumu šķirošana ir mūsu visu ikdienas paradums.

                   

https://www.facebook.com/ALAAS-SIA-324982541032791/

 PATEICĪBA

 Sofijas Osipovas  un Rolanda Medvecka       
                              ģimenēm                                          

          Sirsnīgs paldies par atsaucību un
līdzdalību PII “Auseklītis” projektā
                   “MANS IZTĒLES ZIEDS”

Pii “Auseklītis” vadītāja  I. Zaharkeviča
Gr. “Zīļuks”, “Bitīte” skolotājas – Elga, Santa, Aina

___________________________________________________________________

PII “Auseklītis” novembra mēnesī aicināja iesaistīties Latvijas Ornitoloģijas biedrības izsludinātajā konkursā “Putni no barotavas”. Konkursā iesaistījās Kārlis Kronītis no grupas “Bitīte”. Kopā ar savu ģimeni aktīvi novēroja putnu barotavu, pierakstīja putnu sugas, kuri mielojās barotavā, uzturējās māju tuvumā. Vērojumi ilga četrus mēnešus no 1. decembra līdz 31. martam.
Patiesi lepojamies ar Kārļa ģimeni, kas konkursā ieguva pirmo vietu nominācijā “Garākais putnu saraksts”. Paldies sakām vecākiem Žannai un Aigaram Kronīšiem, ka arī māsai Lienei par ieguldīto laiku un pūlēm! Paldies Jums, vecāki, ka kopīgi darbojaties, mācāt bērnus saudzēt un mīlēt mūsu spārnotos draugus – putnus!

Pateicībā un cieņā – Pii “Auseklītis” vadītāja  I. Zaharkeviča, pirmsskolas skolotāja Aina Urtāne

_____________________________________________________________________

Darbs nosver katru
Mūsu mūža dienu,
Darbā pārbauda,
Vai esi liels vai sīks.
Un dievišķīgs ir mirklis,
Kad caur viņu redzi,
Ka esi ļaudīm bijis vajadzīgs.
/K.Apškrūma/

Šogad, 14.aprīlī, aprit 50 gadi, kopš sāka darboties Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”.
Vairāk nekā pieci gadu desmiti gadsimtu plaknē ir īss mirklis, taču bērnudārza dzīvē tas ir daudz, jo “Auseklīti” par savējo sauc nu jau pirmo audzēkņu mazbērni.
  Diemžēl šogad, ārkārtējās situācijas laikā, pirmsskolas iestādes jubilejas gads nav noslēdzies ar svinīgajiem pasākumiem, bet dzimšanas diena ir  īstais laiks, kad pateikties par paveikto darbu. Tādēļ saku PALDIES visiem iestādes darbiniekiem: tiem kuri māca un iemāca, tiem kuri kopj, gatavo un uztur kārtībā, tiem kuri rūpējas par veselību. PALDIES  par pacietību, fantāziju un radošumu! Lai mums veicas!
Lai mūsu bērnu smiekli saldinātu ģimeņu ikdienas rūpes! Lai mūsu kolektīva iekšējais starojums ik gadus kļūtu dzidrāks un spilgtāks, un lai dzīvē allaž būtu vairāk prieka!
Jo īstenībā taču pasaulē tik ļoti daudz visa kā, kas var darīt mūs laimīgus. Tad kāpēc lai mēs tādi nebūtu? Kaut uz mirkli, tad vēl vienu, vēl un vēl.
Īpašais mūsu iestādes lepnums ir audzēkņi un viņu vecāki! Tieši sadarbība ar   vecākiem dod mums gandarījumu par  paveikto.
    PII “Auseklītis” kolektīva vārdā pateicos mūsu audzēkņu vecākiem par atbalstu, rūpēm, sadarbību,  līdzdzīvošanu!
  ĪPAŠAIS  PALDIES  VECĀKIEM  PAR  SARŪPĒTO  DĀVANU   IESTĀDES   50. GADU  JUBILEJAI   AKUSTISKO  SKAŅAS  SISTĒMU  Ibiza Sound PORT 15 VHF-BT.
  
    Tagad mūsu pasākumi kļūs modernāki, krāšņāki un skanīgāki!
     Šī  burvīgā  dāvana  kalpos  ne  vien  vienai  paaudzei.
Rēzeknes pilsētas PII “Auseklītis” vadītāja I. Zaharkeviča

 

_____________________________________________________________________

2. aprīlī mūsu komanda “Rūķīši” prezentēja savas somiņas konkursā “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” Latgales reģionālajā kārtā un saņēma simpātiju balvu. Vairāk par konkursa rezultātiem var lasīt šeit: https://tirailatvijai.lv/originalakas-idejas-videi-draudzigu-iepirkuma-maisinu-pagatavosanai-nak-no-daugavpils-rezeknes-ludzas-un-rugajiem/

Konkurss “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”
“Zaļā josta” aicināja audzēkņus piešķirt otro elpu lietām un radīt jaunus, videi draudzīgus iepirkuma maisiņus. Mūsu iestādes grupu “Rūķītis” un “Sprīdītis” skolotājas Vita Avišāne, Ingūna Grumolde un Laura Bērziņa atsaucās aicinājumam piedalīties konkursā “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”
Darba mērķis: veidot izpratni par dabas piesārņojumu, kā cilvēks ar savu rīcību var to samazināt; iesaistīt bērnu vecākus diskusijā par dabas tīrību, izgatavot iepirkuma somas no otrreizējā materiāla (vecie džinsi, mazas kleitas), apspēlēt iepirkšanos sižeta-lomu rotaļā “Veikals”.
MOTO: Būt stilīgam ir taupīt un pārstrādāt!
Vecāki ar meitenēm bija ļoti radoši un labprāt atbalstīja skolotāju ieceri, sašuva somas no vecajām džinsu biksēm, no meitu mazajām kleitām, kuras atnesa uz grupu.
Marta Celmiņa un mamma Liene
Katrīna Ivsiņa un mamma Inese Kojāne
Agate Lucatniece un mamma Daina
Viktorija Smuļova un mamma Žanna Levina
Marta Šulberga un mamma Ilona
Laima Višņakova un mamma Inese
Liene Kronīte un mamma Žanna
Grupā tika pārrunāta tēma: dabas piesārņošana, ko mēs varam darīt, lai mazāk piesārņot dabu. Pārrunāja, cik bieži ejot uz veikalu, tiek izmantoti iepirkumu maisiņi. Bērni piedāvāja, ar ko var aizstāt polietilēna iepirkumu maisiņus (kartona kastes, auduma maisiņi). Izspēlēja sižeta-lomu rotaļu “Veikals”. Bērni secināja, ka ērtāk iepirkties, paņemot savu auduma somiņu, kurā salikt pirkumus (somiņa ir izturīga, necaurspīdīga, stilīga, ērta).
Paldies!

 

_________________________________________________________________Radošo darbu (zīmējumu) konkurss “Vyss apliek maņ munā volūdā skaņ”

Janvārī grupas “Rūķītis” audzēkņi pirmsskolas skolotājas Vitas Avišānes vadībā piedalījās radošo darbu (zīmējumu) konkursā “Vyss apliek maņ munā volūdā skaņ”, veltīta Latgales patriotam un dzejniekam Antonam Slišānam, kuru organizēja Nemateriālās kultūras mantojuma centrs “Upīte”.
Par piedalīšanos zīmējumu konkursā pateicību saņēma: Katrīna Ivsiņa, Marta Šulberga, Daniela Grišina, Madara Viļuma, Edvards Meļnikovs, Dominiks Ratinskis, Evelīna Kalneja, Laima Višņakova, Marta Celmiņa, Viktorija Smuļova.
Atzinības par zīmējumiem saņēma: Armands Drelings, Agate Lucatniece, Timurs Kačnovs.
Diplomu par 2. vietu saņēma Milana Zepa, par 3. vietu Agate Lucatniece.
Īpašu “PAĻDĪS” un jaunu Antona Slišāna dzejoļu krājumu “Vyss apliek maņ munā volūdā skaņ” saņēma skolotāja Vita Avišāne.

 

Valodas svētkiem “Skani, mana valodiņa” – 20!

20. reizi mūsu pirmsskolas izglītības iestāde viesmīlīgi sagaidīja Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu daiļlasītājus. Šī gada tēma “Valodas svētkiem “Skani, mana valodiņa” dzimšanas diena”. Bērni, par godu Valodas svētkiem, sagatavoja iemīļotu latviešu dzejnieku Leontīnas Apšenieces, Jāzepa Osmaņa, Māras Cielēnas, Jāņa Raiņa un citu pazīstamu autoru dzejoļus.

Bērnus sagaidīja jautrais Karlsons – labākais viesis Pasaulē, skolotājas Lauras Bērziņas izpildījumā. Meklējot, ko var uzdāvināt svētkiem, uzaicināja draudzeni Mikipeli ar pelītēm, kuras dāvināja svētkiem deju (skolotāja Ilga Krievāne ar deju pulciņa meitenēm no grupām “Bitīte” un “Zīļuks“). Grupas “Sprīdītis” audzēkņi uzdāvināja svētkiem skaistu orķestra kompozīciju un dziesmu “Dzimšanas diena” (mūzikas skolotāja Zinaīda Jurova), grupas “Rūķītis” bērni ar skolotāju Vitu Avišāni vēla sniegavīru. Visi centās palīdzēt atjautīgajam Karlsonam un sagādāt svētkiem vislabāko dāvanu.

Tomēr vislabākā dāvana Valodas svētkiem ir skaists  dzejas izpildījums, ko sniedza bērni no pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu sniegumu vērtēja kompetenta žūrija:

Janīna Dukule – Rēzeknes pilsētas Domes sabiedrisko attiecību speciāliste, dzejniece, žurnāliste,

Natālija Ančupāne  – Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, pirmsskolas iestāžu speciāliste,

Vita Mežore – Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, galvenā speciāliste, metodiķe,

Aija Vindeče – Rēzeknes speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, pirmsskolas izglītības metodiķe.

Par labāko dzejas sniegumu 4 – gadīgo bērnu grupā ar atzinības rakstu tika apbalvoti:

Patrīcija Starodubova – Jāņa Raiņa dzejolis “Dzimumdiena”,  PII “Pasaka”, skolotāja Solvita Sermā,

Alise Ločmele –  Anitas Karlisones dzejolis “Zīmējums”, PII “Māriņa”, skolotāja Svetlana Ločmele,

Kira Kigitoviča  – Mairitas Bičukas dzejolis “Saulīte laukā”, PII “Namiņš”, skolotāja Linda Gevaļa.

Par labāko dzejas sniegumu 5 – gadīgo bērnu grupā ar atzinības rakstu tika apbalvoti:

Terēze Skromule –  Gitas Grīnbergas dzejolis “Vēdergraizes”, Katoļu PII, skolotāja Irēna Puncule,

Anna Ušpele – Leontīne Apšeniece “Nelaimes gadījums”, PII “Vinnijs Pūks”, skolotāja Vija Vēvere,

Jānis Emīls Pleikšnis – Jāzeps Osmanis “Tortes”, PII “Varavīksne”, skolotāja Skaidrīte Jeršova.

Par labāko dzejas sniegumu 6 – gadīgo bērnu grupā ar atzinības rakstu tika apbalvoti:

Liene Indriksone  – Imanta Lasmaņa dzejolis “Ežu dzīres”, PII “Rotaļa”, skolotāja Inita Gudrika,

Keita Princova – Leontīnes Apšenieces dzejolis “Bize”, PII “Auseklītis”, skolotāja Ingūna Grumolde,

Artis Pudenko – Jāzepa Osmaņa dzejolis “Kniksis”, PII “Māriņa”, skolotāja Sarmīte Pudenko.

Ar Rēzeknes pilsētas Domes speciālo balvu “Pieskāriens sirdij” tika apbalvota PII “Vinnijs Pūks” audzēkne Anete Tarvida – Ievas Samauskas dzejolis “11. novembris”, skolotāja Aija Ruhmane.

Visi konkursanti par talantīgo dzejas sniegumu, drosmi un čaklumu saņēma grāmatas.

Esam pateicīgi par finansiālo atbalstu grāmatu iegādei Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam, mūsu īpašajiem viesiem par valodas svētku dalībnieku dzejas snieguma vērtēšanu un labajiem vārdiem – Janīnai Dukulei, Natālijai Ančupānei, Vitai Mežorei un Aijai Vindečei, kā arī paldies par sadarbību un atbalstu Rēzeknes bērnu bibliotēkas kolektīvam. Dalībnieku runāto dzejoļu ilustrāciju izstāde februārī būs apskatāma Rēzeknes bērnu bibliotēkā.

Paldies visam “Auseklīša” darbīgajam, atbildīgajam, atraktīvajam, draudzīgajam kolektīvam par kopīgo darbu. Katra darbinieka ieguldītais darbs deva iespēju sarīkot skaistus svētkus mums un iestādes viesiem.

Paldies visiem!

Foto var apskatīties mājas lapas galerijā.

Rakstu sagatavoja PII “Auseklītis” metodiķe Alla Ratnika

 

_________________________________________________________________Pasākums “Katram sava valodiņa” Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā veltīts Leontīnes Apšenieces dzīves jubilejai.

Trešdien, 16. janvārī, par godu Leontīnes Apšenieces svētkiem Bērnu bibliotēkā notika pasākums „Katram sava valodiņa”. Tajā piedalījās pati rakstniece  un mūsu PII „Auseklītis” audzēkņu grupiņas „Sprīdīši” un „Rūķīši”.

Informāciju par pasākumu var apskatīties šeit:

„Katram sava valodiņa”

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php/brnu-bibliotka/pasakumi/2297-leontine-apseniece-draugs-ikvienam-bernam

 

_________________________________________________________________Radoša darbnīca “Veselīgs uzturs” grupā “Bitīte”

Šodien grupas “Bitīte” bērni runāja par veselīgu pārtiku. Sarunu organizēja Olga Peļņa. Bērni stāstīja, kādi produkti ir veselīgi, nosauca augļus un dārzeņus. Olga bērniem saprotamā valodā paskaidroja, kāpēc ir jāēd daudz augļu un dārzeņu, kādas biezputras, jogurti un piena produkti ir veselīgi un vērtīgi bērnu organismam.

Pēc sarunas  bērni Olgas un skolotājas Ainas Urtānes vadībā gatavoja vitamīnu salātus: grieza bumbierus, ābolus, banānus, hurmu, tīrīja mandarīnus. Visas sastāvdaļas lika bļodiņā un ēda tos ar jogurtu.

Paldies Elīnas Peļņas mammai par ļoti interesantu un “garšīgu” darbnīcu.