Bitīte

Grupu apmeklē audzēkņi no 3- 7 gadu vecumam.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Laura Tutina,  Diāna Gosteva

Skolotāju palīgs Inga Zeltiņa

Dienas režīms bērniem no 5 – 6 g.

No 7:00        Bērnu pieņemšana,  organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:33 – 8:40    Rīta vingrošana
8:45 – 9:00    Brokastis
9:00 – 9:15    Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 10:55   Rotaļnodarbības
10:55 – 11:10  Gatavošanās pastaigai
11.10 – 12.15  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība, kustību aktivitātes, vērojumi
12:15 – 12:25  Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:25– 13:00   Pusdienas
13:00 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:45  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:45 – 16:05  Launags
Līdz 18:00     Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās

Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2023./2024. m. g.

5 – 6 g.

 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļnodarbības plāno grupas skolotājas

 

PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 10:15-10:45
 OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:15-10:45
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:10-11:40
 TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:45-12:15
CETURTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:40-10:10
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:40-12:10
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 9:50-10:20