Bitīte

Grupu apmeklē audzēkņi no 3- 7 gadu vecumam.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Ināra Razgale,  Karīna Rukmane

Skolotāju palīgs Inga Zeltiņa

Dienas režīms bērniem no 3 – 4 g.

 No 7:00           Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:14 – 8:19      Rīta vingrošana
8:35 – 9:00      Brokastis
9:00 – 9:15      Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 10:05    Rotaļnodarbības
10:05 – 10:20  Gatavošanās pastaigai
10:20 – 11:50  Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība, vērojumi
11:15 – 11:30  kustību aktivitātes
11:50 – 12:10  Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:10 – 12:30  Pusdienas
12:30 – 15:00  Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:35  Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:35 – 16:05  Launags
Līdz 18:00      Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
 Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS
2021./2022.m.g.
3 – 4 g.
 
Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

 

                                                      PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:45-9:55
                                                       OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:40 -9:50
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:00-11:10
                                                       TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:00-11:10
                                                      CETURTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30 -9:40
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 10:55-11:05
                                                          PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā) 9:35-9:45