Bitīte

Grupu apmeklē audzēkņi no 3- 7 gadu vecumam.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Aina Urtāne,  Daina Useniece

Skolotāju palīgs Olga Morozova.

Dienas režīms bērniem no 4 – 5 g.

No 7:00          bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība

8:26 – 8:32     rīta vingrošana

8:40 – 9:00     brokastis

9:00 – 9:15     gatavošanās rotaļu darbībai

9:15 – 10:25    organizētā bērnu rotaļu darbība

10:25 – 10:40  gatavošanās pastaigai

10:40 – 12:10  pastaiga

11:15 – 11:45  fiziskās aktivitātes, vērojumi

12:10 – 12:20   atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām

12:20 – 12:40   pusdienas

12:40 – 15:00  gatavošanās miegam, miegs

15:00 – 15:40  celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam

15:40– 16:05    launags

līdz 18:00   organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās

Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

 

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS

2018./2019.m.g.

4 – 5 g.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un apgūstamo iemaņu paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas

 

PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:15-9:30
OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:40-9:55
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:15-11:35
 TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 11:30-11:45
CETURTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:40 – 9:55
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā/laukā) 11:30-11:45
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (telpā) 9:15-9:30