Bitīte

Grupu apmeklē audzēkņi no 3- 7 gadu vecumam.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Ināra Razgale,  Natālija Polgina

Skolotāju palīgs Inga Zeltiņa

Dienas režīms bērniem no 6 – 7 g.

 No 7:00           Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:41 – 8:49      Rīta vingrošana
8:50 – 9:00      Brokastis
9:00 – 9:15      Gatavošanās rotaļnodarbībām
9:15 – 11:15    Rotaļnodarbības
11:15 – 11:25  Gatavošanās pastaigai
11:25 – 12:20   Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība, 12:20  kustību aktivitātes, vērojumi
12:20 – 12:30   Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:30 – 13:00   Pusdienas
13:00 – 15:00   Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:50   Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:50 – 16:05    Launags
Līdz 18:00        Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās
Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

ORGANIZĒTĀS BĒRNU ROTAĻU DARBĪBAS  SARAKSTS
2022./2023.m.g.
4 – 5 g.
 Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļnodarbības plāno grupas skolotājas
 

                                                      PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 09:50-10:05
                                                       OTRDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 10:50-11:05
                                                   TREŠDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:30 – 9:45
Veselības un fiziskās aktivitātes  (laukā) 11:10-11:25
                                               CETURTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes  (zālē) 9:50-10:05
                                                   PIEKTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 9:25-9:40
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:15-11:30