Bitīte

Grupu apmeklē audzēkņi no 3- 7 gadu vecumam.

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotājas Aina Urtāne,  Karīna Rukmane

Skolotāju palīgs Jolanta Čevere

Dienas režīms bērniem no 6 – 7 g.

No 7:00         Bērnu pieņemšana, organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība
8:41 – 8:49     Rīta vingrošana
8:50 – 9:00     Brokastis
9:00 – 9:15     Gatavošanās rotaļu darbībai
9:15 – 10:55    Organizētā bērnu rotaļu darbība
10:55 – 11:10  Gatavošanās pastaigai
11:10 – 12:20   Pastaiga, organizētā bērnu rotaļu darbība
11:40 – 12:20  kustību aktivitātes, vērojumi
12:20 – 12:30   Atgriešanās no pastaigas, rotaļas, gatavošanās pusdienām
12:30 – 13:00   Pusdienas
13:00 – 15:00   Gatavošanās miegam, miegs
15:00 – 15:50   Celšanās, gaisa peldes, gatavošanās launagam
15:50 – 16:05   Launags
Līdz 18:00      Organizētā un patstāvīga bērnu rotaļu darbība, pastaiga, bērnu aiziešana mājās

Saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, ja gaisa temperatūra ziemā ir zemāka par mīnus 10° C, bērniem pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.  Pie zemākas temperatūras izvēdinātās telpās bērniem vada mierīgas rotaļas.

INTEGRĒTO MĀCĪBU PRIEKŠMETU SARAKSTS
2020./2021. m.g.
6 – 7 g.

Mācību jomu: valodu, sociālās un pilsoniskās, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā organizētās bērnu rotaļu darbības dienu un paredzēto laiku grupu skolotājas plāno pašas
 

PIRMDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 10:25-10:55
OTRDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:40 – 11:10
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:40-12:10
TREŠDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (zālē) 10:25 – 10:55
CETURTDIENA
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 10:40 – 11:10
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:50-12:20
PIEKTDIENA
Veselības un fiziskās aktivitātes (laukā) 11:50 -12:20