Galerijas

Latvijas dzimšanas diena

« 1 gada 2 »

Dainu tēva Krišjāņa Barona dzimšanas dienai veltīts literāri muzikāls pasākums “Daba un cilvēks”

« 1 gada 2 »

Rudens sporta svētki

Ekskursija uz Ludzas novadpētniecības muzeju

Ekskursija uz policijas nodaļu

Projekts “Dari-zini-uzzini-mini!”

« 1 gada 2 »

Miķeļdiena

Ekskursija uz Valsts robežsardzes koledžu

Jūras svētki

« 1 gada 2 »

Dzejas diena

Zinību diena

Projekts “Es zinu – kopā mēs varam”. “Es protu draudzēties”

Izlaidums 2023

« 1 gada 2 »

Pulciņa “Dejot prieks” darba atskaites pasākumi

« 1 gada 2 »

Ģimeņu svētki “Ieskandinām vasariņu!”

Cūkmens ciemos pie “Rūķīšiem

Pavasara sporta svētki “Krāj jūdzes!”

« 1 gada 3 »

Ekskursija uz VUGD Rēzeknes daļu

Mātes dienai veltīti pasākumi

Kā runcis slinkumu ārstēja

Lieldienas

Laba sirds ir visa sākums!
Vecvecākiem veltīts pasākums

Jautrie pavāri

Meteņi

Valodas svētki

Sniegavīru parāde “Auseklītī

« 1 gada 2 »

Ziemas sporta svētki

Ziemassvētki

« 1 gada 2 »

Ekskursija uz Aglonas Maizes muzeju

« 1 gada 2 »

Ekskursija uz mežu projekta “Cūkmena detektīvi” ietvaros

Eiropas sporta nedēļa. Netradicionālās stafetes

Izlaidums