Galerijas

Laba sirds ir visa sākums!
Vecvecākiem veltīts pasākums

Jautrie pavāri

Meteņi

Valodas svētki

Sniegavīru parāde “Auseklītī

« 1 gada 2 »

Ziemas sporta svētki

Ziemassvētki

« 1 gada 2 »

Ekskursija uz Aglonas Maizes muzeju

« 1 gada 2 »

Latvijas dzimšanas diena

Ekskursija uz robežsardzes koledžu

Projekta “Krišjāņa Barona tautasdziesmu pūra lāde” noslēguma pasākums

Rudens sporta svētki

Ekskursija uz mežu projekta “Cūkmena detektīvi” ietvaros

Miķeļdiena

Eiropas sporta nedēļa. Netradicionālās stafetes

Dzejas diena

Zinību diena

Izlaidums

Pulciņa “Dejot prieks” darba atskaites pasākumi

Mātes diena

Projekts Dari-zini-uzmini-mini

« 1 gada 3 »

Lieldienas

Vecvecākiem veltīts pasākums

Tēvu diena

Mācību ekskursijas

Valodas svētkiem 20

Svinam Latvijas 100gadi

Pasākums, veltīts Latgales kongresa 100gadei